Morse Alfabet

A . _ M _ _ Y _ . _ _
B _ . . . N _ . Z _ _ ..
C _ . _ . O _ _ _ 1 . _ _ _ _
D _ . . P . _ _ . 2 .. _ _ _
E . Q _ _ . _ 3 … _ _
F . . _ . R . _ . 4 …. _
G _ _ . S 5 …..
H . . . . T _ 6 _ ….
I . . U .. _ 7 _ _ …
J . _ _ _ V … _ 8 _ _ _ ..
K _ . _ W . _ _ 9 _ _ _ _ .
L . _ . . X _ .. _ 0 _ _ _ _

Een door Samuel Morse in 1832 ontwikkeld alfabet om berichten telegrafisch te verzenden. Het alfabet bestaat uit korte en lange signalen, grafisch weergegeven door een streep en een punt.

Morse is een communicatiecode, bestaande uit met tussenpozen uitgezonden signalen, die letters, leestekens en cijfers representeren. De code werd in 1835 uitgevonden en ontwikkeld door Samuel Morse met het doel deze te gebruiken voor de telegrafie. Bij de telegraaf kon men alleen maar kiezen uit twee toestanden: sleutel naar beneden (= stroom) of sleutel niet bediend (= geen stroom) en tijdsduur (kort of lang). Telegrafie wordt algemeen beschouwd als een voorloper van de latere digitale communicatie.

De Nederlandse marine en luchtvaart heeft rond het jaar 2000 het morse officieel buiten gebruik gesteld voor radioverbindingen en vervangen door andere communicatiemethoden. Dit is gebeurd naar aanleiding van de wijziging van voorschriften van de internationale maritieme organisatie SOLAS. De aanwezigheid van morse-apparatuur is niet langer vereist. Een groot voordeel is dat men geen marconist meer aan boord hoeft te hebben. Morse wordt nog wel gebruikt binnen de Koninklijke Marine (voor lichtmorsecommunicatie) en bij radiozendamateurs.

Morsesignalen kunnen op verschillende manieren verzonden worden: als een audiosignaal, een vast radiosignaal dat aan en uit geschakeld wordt (bekend als ‘continuous wave’ of CW), een elektrische puls via een telegraafdraad, of als een mechanisch of zichtbaar signaal, zoals een seinlamp.